Ürünler
Alkoller
ÜRÜN ADI MSDS  Detay
İzo Propil Alkol (İPA)
İzo Butanol
Normal Butanol
2 Etil Hegzanol
Metil Alkol

Esterler
ÜRÜN ADI MSDS Detay
Butil Asetat
Etil Asetat
Butil Glikol Asetat
İzo Butil Asetat
Etil Glikol Asetat
Metoksi Propil Asetat
Metil Asetat

Ketonlar
ÜRÜN ADI

MSDS

Detay

Aseton
Metil Etil Keton (MEK)
Metil İzo Butil Keton
Siglo Hexan

Glikoller
ÜRÜN ADI

MSDS

Detay

Butil Glikol

Etil Glikol
Mono Etilen Glikol
Propilen Glikol Metil Etil Asetat (PMA)
Mono Propilen Glikol (PM)
Metoksi Propanol (Etil Proxitol)

Klorlu Solventler
ÜRÜN ADI

MSDS

Detay

Metilen Klorit
Trikloretilen
Perkloretilen

Tinerler
ÜRÜN ADI

MSDS

 Detay

Sentetik Tiner
Endüstriyel Tiner
Fırın Tiner
Selülozik Tiner
Temizlik Tineri
Matbaa Tineri

Solventler
ÜRÜN ADI

MSDS

Detay

White Spirit
Toluen
Hexan
Ksilen
Solvent Nafta


 
İletişim


Daha Büyük Görüntüle

Adres :
Organize San. Böl. Turuncu Cd. No: 2/A Nilüfer/Bursa
Tel :
0224 241 21 00
Faks :
0224 241 21 01
E-Posta :
info@uzgorenkimya.com.tr